Dendrologické posudky 

Dendrologický posudek je odborné posouzení aktuálního stavu stromů zahrnující kromě zjištění veškerých dendrometrických charakteristik také vyhodnocení zdravotního stavu a provozní bezpečnosti dřeviny včetně návrhu pěstebního opatření.